Zo werk ik

MAATWERK

Gratis intakegesprek
Om elkaar te leren kennen en te ontdekken of er een gezamenlijke basis is om met elkaar te gaan samenwerken belt u mij:    06 . 111 4 69 65

Een eerste intakegesprek is gratis en duurt maximaal 60 minuten. 

Werkwijze
We bepalen samen het gewenste resultaat en bepalen welke advisering en ondersteuning voor u nodig is. De manier waarop we dit doen passen we aan uw situatie en doel aan. Uw begeleiding is mijn ‘maat’!

 Tarief
Voordat we met elkaar gaan samenwerken maak ik een offerte voor u op basis van de afspraken die we gezamenlijk gemaakt hebben. Nadat de offerte ondertekend is start onze samenwerking.

AANBOD

  •  begeleiding bij schrijven of herzien van schoolplan/schoolgids
  • sparringspartner directeur van de school
  • coaching Intern Begeleider
  • opzetten of verbeteren van de ondersteuningsstructuur binnen de school
  • deelname aan school ondersteuningsteam
  • cursusaanbod tav ontwikkelingsperspectieven, groepsplannen, planmatig werken algemeen
  • afstemmen van rapportage en documentatie binnen het gebruikte administratie – en leerlingvolgsysteem zoals bijv. ESIS en Parnassys
  • begeleiding van veranderingsprocessen binnen de school
  • begeleiden van directie, ib en schoolteam bij uitvoeren van ‘passend onderwijs’
  • verzorgen studiedagen omtrent verschillende onderwerpen (op maat)